WATER TREATMENT & PURIFIER

น้ำเสีย และ น้ำทิ้ง มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เป็นของเหลวที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่มีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้

รุ่นใหม่ล่าสุดจาก AsahiKASEI Microza UNA620A-DCA ความละเอียดการกรองสูงสุดที่ 0.1 micron ผ่านพื้นที่ผิวการกรอง (Membrane Area) 99 m² ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา วัสดุไส้กรองทำจาก PVDF ที่ทนต่อสารเคมีเพื่อให้การล้างกลับมีประสิทธิภาพสูงสุดมีที่นี่ที่เดียว Exclusive Only at C.M.P. GROUP เท่านั้น!!

รักษ์น้ำ รักษ์โลก เริ่มวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา เป็นวันที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนอนุรักษ์น้ำมากขึ้น เพราะมนุษย์จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำในการดำรงชีวิต...CMP GROUP ขอเป็นส่วนนึงในการรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้กันต่อไป...

เกิดจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน เช่น น้ำที่ใช้ซักฟอกทำความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ำทิ้งเหล่านั้นจนทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูง น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ อาจเกิดจากการเน่าเสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้นจึงทำให้มีสารตกค้างอยู่ตามต้นพืชและพื้นผิวดิน เมื่อฝนตกและพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้

สูบน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้ ซึ่งน้ำดังกล่าวจะมีความขุ่นและมีสารละลายต่างๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่.เข้าสู่กระบวนการกรองหยาบเป็นตัวกรองที่สามารถล้างย้อน(backwash) อัตโนมัติเต็มอย่างเต็มรูปแบบ มีการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและลดการสูญเสียน้ำของผู้ใช้

น้ำเสียในโรงงาน จากกระบวนการผลิต น้ำเสียที่เป็นน้ำทิ้ง จากห้องน้ำ ในโรงงานสารเคมีในโรงงาน อุตสาหกรรมอย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้คุณกังวลใจ ให้ CMP GROUP ดูแลคุณ

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย” แนะนำว่าคนเราไม่ควรดื่มน้ำมากถึง 6-7 ลิตรต่อวัน  เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำปริมาณมากเกินไปในเวลารวดเร็ว จนเกิดภาวะน้ำเกินหรือภาวะน้ำเป็นพิษได้

น้ำในแก้วที่ว่า “ใส” ไม่ได้แปลว่าจะต้อง “สะอาดและปลอดภัย” เพราะน้ำที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนั้น มีโอกาสเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสารอันตรายต่าง ๆ “รมว.สาธารณสุขเร่งตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยน้ำดื่มของคนไทย ทุกประเภท ทุกพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือนไทยล่าสุดปี 2556 พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 33% โดยเฉพาะน้ำตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง รองลงมาคือ สีขุ่น และกระด้าง องค์การอนามัยโลกเผยขณะนี้ประชากรโลกเสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดปีละ 5 แสนคน ส่วนไทยพบป่วยปีละ 1 ล้านกว่าคน

งานติดตั้ง Replacement Microza UNA-620A by AsahiKASEI ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) งานระบบผลิตน้ำเพื่อใช้งานในโรงไฟฟ้าด้วยระบบการกรองด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน

C.M.P. GROUP พร้อมด้วย ทีมงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เข้าชมสถานที่ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งชมประสิทธิภาพการทำงานของเมมเบรน Microfiltration (MF) Microza โดย AsahiKasei ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

 #งานไม่ใหญ่แน่นะวิ งานเล็กๆ แค่งานติดตั้ง "MITSUBISHI STERAPORE Hollow Fiber MBR Membrane" กรองน้ำเสียได้ 75,000 ลิตร/วัน เองค่ะ เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและทางการแพทย์ อาทิเช่น #อุปกรณ์ระบายน้ำ #น้ำเสีย และ #อุปกรณ์บำบัดน้ำ #อุปกรณ์กรองกังหันไอน้ำในโรงไฟฟ้า และ #อุปกรณ์ล้างมือปลอดเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล

ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Recycle Plant) ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถ ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำให้มีอัตราที่ลดลงได้

พบกับตัวกรอง Aytok Hydrofilt VBE เป็นตัวกรองที่สามารถล้างย้อน(backwash) อัตโนมัติเต็มอย่างเต็มรูปแบบ มีการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและลดการสูญเสียน้ำของผู้ใช้

หลายคนมีข้อสงสัยว่า คลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาปลอดภัยหรือไม่ ถ้าดื่มเข้าไปจะส่งผลให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะมี “ไตรฮาโลมีเธนส์” เป็นสารประกอบ การประปานครหลวงให้ข้อมูลไว้ว่า น้ำประปาเป็นน้ำที่ผลิตมาจากน้ำดิบตามธรรมชาติ ย่อมมีสารอินทรีย์ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่แต่เมื่อผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอนในการตกตะกอนและการกรองแล้ว ปริมาณสารอินทรีย์จะลดลงอย่างมาก

ระบบการบำบัดน้ำเสียไม่ได้มีแค่ระบบถังกรอง และการตกตะกอนแบบเดิมเท่านั้น!! ยังมีระบบการกรองด้วยเทคโนโลยี Membrane ช่วยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่ทั่วโลกยอมรับและนิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน

รองรับอัตราการไหลตั้งแต่ 3-416 แกลลอนต่อนาที วัสดุ SUS316, พื้นผิวขัดมันและลดปฏิกริยาออกซิเดชั่น (passivated) หลอด UV ที่ให้ความยาวคลื่นแสงในช่วง UVC ที่เหมาะสมในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆมากที่สุด (253.7 นาโนเมตร)

น้ำที่เราใช้บริโภคควรต้องสะอาดและบริสุทธิ์ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเค็ม จากภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงในบางช่วง ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงมีความจำเป็น เพราะถูกผลิตมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการขจัดสารปนเปื้อนที่มากับน้ำดื่ม และใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งที่บ้าน

คุณเคยคิดไหม? ว่าน้ำที่เราดื่มกิน สะอาดพอหรือยัง . เราต่างคุ้นหูกันดีว่าในน้ำที่เราดื่มกินมักมีเชื้อโรคปะปนอยู่ และหนึ่งในบรรดาเชื้อโรคที่ปะปนมาก็คือ Legionella Pneumophila

ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราบนพื้นผิว ของของเหลวในถังจัดเก็บ ด้วยแสง UV ที่มีคุณภาพสูง

AYTOK : Water Filter Systems ผู้นำด้านงานวิจัยและพัฒนาระบบการกรองน้ำจากประเทศตุรกี ตัวกรองที่ใช้แผ่นดิสก์กรองสิ่งที่ไม่ต้องการ ด้วยความละเอียดที่เลือกได้ (20-50-100-125 ไมครอน)

Microza โมดูลการกรองบรรจุเมมเบรนวัสดุ PVDF ชนิดเส้นใยกลวง ผลิตด้วยขั้นตอนพิเศษซึ่งถูกพัฒนาโดย Asahi Kasei ทนทานต่อการกัดกร่อนทางเคมี สามารถรักษาขนาดรูกรองได้คงที่ตามมาตรฐานเป็นเวลายาวนาน และมีประสิทธิภาพในการกรองเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด เทคโนโลยีเมมเบรนมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน จึงสามารถนำไปร่วมใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบและบำบัดน้ำเสียของกระบวนการต่างๆ ได้มากมาย

มีประสิทธิภาพในการขจัดน้ำมันและการปนเปื้อนในน้ำ บ่อยครั้งที่สายพานจะช่วยขจัดน้ำมันจนทำให้ระดับความบริสุทธิ์ของน้ำอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เป็นไปได้ว่า Model 8 เพียงอย่างเดียวจะสามารถช่วยลดประมาณน้ำมันให้เหลือน้อยกว่า 5 ส่วนต่อ 1 ล้าน ในน้ำได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของของเหลว

ABANAKI Corporation ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี Oil Skimming นำเสนอสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสารหล่อเย็น (Coolant)

ด้วยระบบมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมภายใน และใหม่! หน้าจอ Digital Timer ตั้งวัน-เวลา เปิดปิดได้ถึง 17 รายการ สายพานดึงน้ำมันที่คงทนและทนการกัดกร่อน อีกทั้งโครงสร้างเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม มีสปริงช่วยรักษาความตึงของสายพาน พร้อมชุดมู่เล่ย์บนฝังแม่เหล็ก เพื่อการยึดติดและรักษาสมดุลของสายพาน CR Steel

จจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมาคือมีของเสียเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียประเภทสารอินทรีย์ที่ต้องบำบัดด้วยระบบชีวภาพ ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพที่มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของโรงงานได้หลากหลายอาทิเช่น

ถูกออกแบบมาเพื่อให้แผ่นไดอะแฟรม และลูกสูบทำงานผสานกันอย่างแม่นยำ ซึ่งการทำงานของกลไกไฮโดรลิคจะไม่เกี่ยวข้องกับห้องเกียร์ รวมไปถึงของเหลวที่ใช้ในการทำงานก็แตกต่างจากน้ำมันในห้องเกียร์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และรักษาประสิทธิภาพ ในกลไกไฮโดรลิคประกอบด้วยวาล์ว 2 ชนิด

หากพูดถึงระบบการกรองในระดับอุตสาหกรรรม เรามักจะคุ้นเคยกันดีกับระบบการกรอง UF และ MF วันนี้ C.M.P. ขอนำเสนออีกหนึ่งสินค้าจากเรา ที่จะช่วยเหลือการกรองและเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส Membrane Separation Technology จาก Asahi Kasei Microza

BIOGAS พลังงานทดแทนและประโยชน์ในด้านต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) ขึ้นใช้เอง เพื่อช่วยกำจัดมูลสัตว์ กำจัดขยะ และยังได้ก๊าซหุงต้มไว้ใช้งาน โดยก๊าซชีวภาพนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยเชื้อแบคทีเรีย ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน กระทงไม่ได้มีการทำมาจากแค่วัสดุธรรมชาติเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน มีบางร้านที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ ขนมปัง และดัดแปลงมาจากวัสดุต่าง ๆ ให้มีรูปร่างลักษณะะให้ดูน่าสนใจ ทำให้สิ่งเหล่านี้เมื่อลอยน้ำแล้วขยะ ส่งผลกระทบต่อทั้งแม่น้ำและลำคลอง และปีนี้ค่อนข้างพิเศษ เพราะถือเป็นประเพณีแรกที่เราจะได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ หลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดและใช้ชีวิตแบบไร้สีสันมานาน

4-in-1 Solution สำหรับงาน Bio Gas ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง “PreMix / RCX Series” จาก Vogelsang นำเข้าจากเยอรมนี ที่เป็นทั้งเครื่องตัด บด แยก และปั๊มผสมชีวมวล ให้ครบจบในเครื่องเดียว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้