Knowledge - คลังความรู้

หากคุณกำลังประสบปัญหา น้ำไหลไม่สะดวก น้ำไหลช้า ท่วมขัง ท่อน้ำตัน อย่าพึ่งตกใจโทรเรียกช่างมาซ่อม เพราะวันนี้ C.M.P. GROUP มี5วิธีการแก้ปัญหาเบื่องต้นง่ายๆ แก้ไขท่อน้ำตันด้วยตัวเองและของใช้ในบ้านใกล้ตัวคุณ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกสั้นๆว่า CSR นั้น ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆกับภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ถือเป็นแนวคิดสำคัญในการ ทำธุรกิจสมัยนี้ ปีใหม่ปีนี้ C.M.P. GROUP อยากเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม ให้หันมาทำ CSR เกี่ยวกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น C.M.P. GROUP ได้จัดทำE-CALENDAR หรือ ปฏิทินรักษ์โลก ปี 2565 ใน Theme “Save The World Together” ร่วมกันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ปฏิทินออนไลน์ มาร่วมกันรักโลกด้วยกันนะครับ

คิดจะติดตั้งท่อทั้งที ทำไมต้อง CPVC หลายคนอาจจะรู้จักท่อCPVC คุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างแล้ว แต่รู้ไหมว่า ท่อCPVC มีดียังไง CPVC เป็นตัวย่อที่ใช้อธิบายวัสดุพลาสติกสังเคราะห์ที่เรียกว่า Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) เป็นวัสดุพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนามาจากวัสดุพลาสติก ตระกูล PVC แต่ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น CPVC เป็นโพลีเมอร์และพลาสติกที่มักใช้ในการผลิตท่อสำหรับระบบประปาและท่อระบายอากาศ วัสดุโครงสร้าง และอุปกรณ์ที่ทนต่อสารเคมี ส่วนใหญ่นิยมใช้โครงสร้างเชิงพาณิชย์

ปรากฏการณที่มีการ สูบจ่ายมากเกินไป คือมีของเหลวส่วนเกินไหลเข้าไปรวมกับของเหลวที่สูบผ่านหัวปั๊มด้วยแรงเฉื่อย (Inertial Force) ถึงแม้ปั๊มจะอยู่ในจังหวะที่หยุดแล้ว หรือ จังหวะดูดของเหลวเข้าหัวปั๊ม ทำให้มีปริมาณของเหลว ออกมามากกว่าที่ปรับตั้งอัตราการสูบจ่ายไว้ และจะเด่นชัดมากในงานสูบจ่ายด้วย Metering Pump

น้ำที่เราใช้บริโภคควรต้องสะอาดและบริสุทธิ์ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเค็ม จากภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงในบางช่วง ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงมีความจำเป็น เพราะถูกผลิตมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการขจัดสารปนเปื้อนที่มากับน้ำดื่ม และใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งที่บ้าน

‘Water Hammer’ ปรากฏการณ์ที่ความดันท่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยสาเหตุของการเกิด Water Hammer ก็คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วของการไหลในท่ออย่างกะทันหัน เช่น การปิดประตูน้ำอย่างกะทันหัน ทำให้การเคลื่อนที่ของน้ำถูกเปลี่ยนไป เกิดเป็นแรงกระแทกกับประตูน้ำ และผนังท่อ แรงกระแทกที่เกิดขึ้น หากมีมากเกินความสามารถที่จะท่อจะรับได้ อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ท่อระเบิด หรือเกิด ความเสียหายรุนแรงอื่น ๆ ตามมาได้

จจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมาคือมีของเสียเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียประเภทสารอินทรีย์ที่ต้องบำบัดด้วยระบบชีวภาพ ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพที่มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของโรงงานได้หลากหลายอาทิเช่น

BIOGAS พลังงานทดแทนและประโยชน์ในด้านต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) ขึ้นใช้เอง เพื่อช่วยกำจัดมูลสัตว์ กำจัดขยะ และยังได้ก๊าซหุงต้มไว้ใช้งาน โดยก๊าซชีวภาพนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยเชื้อแบคทีเรีย ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน กระทงไม่ได้มีการทำมาจากแค่วัสดุธรรมชาติเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน มีบางร้านที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ ขนมปัง และดัดแปลงมาจากวัสดุต่าง ๆ ให้มีรูปร่างลักษณะะให้ดูน่าสนใจ ทำให้สิ่งเหล่านี้เมื่อลอยน้ำแล้วขยะ ส่งผลกระทบต่อทั้งแม่น้ำและลำคลอง และปีนี้ค่อนข้างพิเศษ เพราะถือเป็นประเพณีแรกที่เราจะได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ หลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดและใช้ชีวิตแบบไร้สีสันมานาน

สถานการณ์ในปัจจุบัน การใช้พลังงานปี 2564 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการใช้ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา ทั้งจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การใช้ในโรงแยกก๊าซ ขณะที่การใช้ในภาคขนส่ง (NGV) ลดลง และการใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ

ผลกระทบสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากไฟไหม้ที่ไม่ควรมองข้าม

หลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีแล้วว่าประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม รายได้จากภาคอุตสาหกรรมได้ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมหรือแหล่งชุมชนมีวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการเติมสารเคมีลงไปเพื่อบำบัด เพราะเป็นวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ แต่การบำบัดน้ำเสียด้วยการเติมสารเคมีมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงต้องเลือกวิธีการบำบัดให้เหมาะกับสภาพน้ำ วันนี้ CMP GROUP มี 4 รูปแบบในการบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคน

ปัจจุบันสังคมของเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียมากขึ้น แต่อาจจะยังมีบางสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญ เผลอปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยความไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และอาจสร้างความเสียหายให้แก่ระบบสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้